Báró Apor Vilmos győri püspök mártírhalála

1945. március 30-án nagypénteken már zajlott Győr ostroma. A város a szovjet és a német hadsereg kereszttüzébe került. Az életveszélyes helyzetben többen báró Apor Vilmos püspök rezidenciájára menekültek. A város püspöke mindenkit befogadott. Senki sem gondolta volna, hogy jócselekedete egyben a mártírhalálát jelenti majd, amelyről a kommunista diktatúra évtizedei alatt beszélni sem lehetett.

Egy nappal korábban, 1945. március 29-én, nagycsütörtökön, báró Apor Vilmos püspök utoljára mutatta be a szentmisét. Egy nappal később, nagypénteken szovjet katonák érkeztek a Püspökvárba és követelték Apor Vilmostól, hogy adjon ki nekik lányokat, asszonyokat konyhai munkára. A megszálló szovjetek jól tudták, hogy a püspök menekültek sokaságát bújtatja a Püspökvár pincéiben. Ahogy Apor Vilmos is jól tudta, hogy valójában mire is kellenek a szovjet katonáknak a pincében bújtatott asszonyok. A bátor püspök megtagadta a szovjet utasítás teljesítését, mire az egyik megszálló katona dulakodás közben három golyóval halálosan megsebesítette Apor Vilmost. A katonák a gyilkosságot követően elhagyták a helyszínt, így a pincében az életükért reszkető emberek a püspökük áldozatának köszönhetően megmenekültek a szovjet terrortól. Apor Vilmost nem sokkal ezt követően kórházba vitték, majd megműtötték. Mindez azonban már nem mentette meg a püspök életét. Április 2-án, húsvéthétfőn meghalt a győriek bátor püspöke.  

 „Báró Apor Vilmos győri püspök április 2-án meghalt. Halálát szívszélhüdés okozta” – olvasható a Nemzeti Parasztpárt lapjában, a Szabad Szó 1945. április 7-i számában.[1] A Szabadság című újság ennél már árnyaltabban fogalmazott április 15-én: „Hirtelen bekövetkezett halála felekezetre való tekintet nélkül őszinte részvétet keltett az egész országban”.[2] A Reggel című újság egy héttel később már tragikus körülményekről és mártírhalálról szól.[3] Azonban a teljes igazságot egyetlen sajtótermék sem merte leírni, ahogy nem tudósította a mártír püspök utolsó mondatairól sem: „Felajánlom összes szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. Szent István, könyörögj a szegény megtévesztett magyarokért”.[4]

Halála nem csak Győr városa és a Katolikus Egyház közösségét rázta meg, de az egész ország közvéleménye döbbenettel fogadta a főpap mártírsorsát. Apor nagy megbecsülést vívott ki bátor fellépésével már a háború alatt. Mindig kiállt a nácik által üldözöttekért, nyíltan tiltakozott az esztelen háborús erőfeszítések miatt. Győr ostroma idején minden menekültet befogadott a Püspökvárban, hogy ezzel is óvja életüket a teljesen elvadult szovjet katonák terrorjától. Halálát követően, április 4-én a győri karmelita templom kriptájában temették el, a székesegyház ugyanis az ostrom alatt súlyos károsodást szenvedett, így nem volt lehetséges a székhelyén való örök nyugalomra helyezése. A temetésen csak néhány papja és a hívek egy része vett részt. Egyrészt azért, mert sokan ekkor még nem értesültek a halálhírről, másrészt, akik tudták, életveszélynek tették ki magukat, ha az utcán mutatkoztak a megszállók előtt. A szovjet városparancsnokság ugyan tudott az eseményről, de semmilyen biztosítást nem adott a menetnek. Ahogy a tettesekkel szemben sem jártak el, habár évekkel később született egy legenda, amely szerint az elkövetőket kivégezték, de erre a mai napig semmilyen bizonyíték nincs.

1948-ra sikerült helyreállítani a győri székesegyházat, így elkezdték szervezni a püspök újratemetését, amelynek november 24-én kellett volna megtörténnie „Apor Vilmos, a győri egyházmegye püspökének holttestét ideiglenes nyugvóhelyéről, a győri karmelita templom kriptájából 1948. november 23-án, kedden délután 5 órakor ünnepélyes gyász-szertartással a Püspökvár Dóczy-kápolnájába viszik” – tudósított az Új Ember, november 21-i számában.[5] Napokkal a szertartás előtt a kommunista hatóságok az ország kül- és belpolitikai érdekeire hivatkozva betiltották az újratemetést. Mivel a hatóságok rettegtek attól, hogy esetlegesen az exhumálás és a szertartás éjjel titokban mégis megtörténik, rendőröket vezényeltek a karmelita templomhoz és környékéhez. November 24-én a belügyi szervek valósággal blokád alá vonták az egész várost. Minden idegent – érkezzen bár vonattal, autóval vagy biciklivel a városba – igazoltattak, megerősítették a helyi rendőrséget és az államvédelem civilruhás tagjait küldték a templom környékére, megakadályozandó a végtisztesség megadását. Papp Kálmán püspök, Apor Vilmos utódja hiába tiltakozott a méltatlan eljárás ellen, újratemetését végül megakadályozták a kommunista hatóságok.

A párvezetés okkal félt az eseménytől, hiszen addigra az országban és a világban mindenki tudott arról milyen körülmények között és miért kellett meghalnia Győr püspökének. A Rákosi-vezette kommunisták szovjetellenes provokációnak tartották az újratemetés megszervezését, hiszen az 1944 óta gondosan épített mítosz szerint a szovjet katonák egyáltalán nem követtek el kegyetlenségeket az ország megszállása során és azt követően. Apor Vilmos – egy történelmi nevű és múltú magyar család leszármazottja, ráadásul katolikus főpap – halála ennek éppen az ellenkezőjét bizonyította, ezért sem engedélyezték az eseményt, amelyen az előzetes becslések szerint akár százezres tömeg is jelen lehetett volna.

A következő évtizedek során a mártír főpap újratemetése szinte folyamatosan napirenden volt. Az Állami Egyházügyi Hivatal végül 1986-ban engedélyezte az eseményt, de szigorúan kikötötte azt, hogy annak a nyilvánosság kizárása mellett, a lehető legszűkebb egyházi körben kell lezajlania. Ennek megfelelően Apor püspök földi maradványait 1986. május 23-án néhány egyházmegyés pap kíséretében helyezték örök nyugalomra a székesegyház Héderváry-kápolnájában. 41 évvel a püspök halála után Magyarország még mindig a Szovjet Hadsereg megszállása alatt állt. A szovjet katonák által a világháború végén és az azt követő évtizedekben elkövetett erőszakos cselekedetekről tilos volt beszélni. Ezért nem engedélyezték a nyilvános temetést 1986-ban sem, hasonlóan 1948-hoz.

Apor Vilmos püspök nevét a rendszerváltoztatás óta intézmények és közterületek viselik. Emlékét több művészeti alkotás is őrzi. 1997. november 9-én Apor Vilmos püspököt a római Szent Péter téren Szent II. János Pál pápa a boldogok sorába emelte.

Balogh Gábor

 

Borítókép forrása: Wikimedia Commons

 

[1] Villámszemle a felszabadított Dunántúlon. In: Szabad Szó, 1945. április 7. 4. o.

[2] Apor Vilmos báró győri püspök meghalt. In: Szabadság, 1945. április 15. 2. o.

[3] Megmenekült a német-náci fogságból Mindszenty József veszprémi püspök. In: A reggel, 1945. április 23. 3. o.

[4] A szentéletű püspök vallomása  Mária-tiszteletről és a hazaszeretetről. In: A Győri Egyházmegye honlapja. (https://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/a_szenteletu_puspok_vallomasa_a_mariatiszteletrol_es_a_hazaszeretetrol__elsohetfoi_szentmise_boldog_apor_vilmos_kozbenjarasaert) 2024. március 27.

[5] Apor püspök temetése. In: Új Ember, 1948. november 21. 2. o.

© Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – Minden jog fenntartva!