Schmidt Mária

A magyarok nem felejtenek – sem a jót, sem a rosszat nem felejtik. A jóért örökre hálásak. A rosszat pedig azért vésik közös emlékezetükbe, hogy ne történhessen meg velük újra.

A Terror Háza Múzeum különleges és megható – sokszor megrázó – kiállításáról sokat fog beszélgetni a családjával, a barátaival, az osztálytársaival, a munkatársaival.

Azok a történetek, amelyeket múzeumunkban lát, hall és olvas, a lelke mélyéig fognak hatolni. Megismerve őket, másképp néz majd a magyar történelemre, a magyarokra és Európa közös sorsára.

Kemény, megdöbbentő és felemelő kiállításunk reményeink szerint megérinti látogatóink szívét. Szembesíti őket azzal, hogy az embertelen diktatúrák alatt milyen súlyos áldozatokat kellett hozni azért, hogy ma szabadon élhessünk. Mert a magyar emberek nem tudnak szabadság nélkül élni.

A Terror Háza Múzeum a magyar történelem két tragikus korszakának az emlékhelye. 1944 és 1990 között a nyilasok majd a kommunisták, a német nácik illetve a szovjetek támogatásával elrabolták nemzetünk függetlenségét és a szabadságunkat. Mindkettőt visszaszereztük, hogy egy független Magyarország szabad polgárai lehessünk.

Mert mi, magyarok a szabadság népe vagyunk!

Szeretettel várjuk a magyar szabadság emlékhelyén, a Terror Háza Múzeumban!

Dr. Schmidt Mária
Széchenyi-díjas történészprofesszor,
a Terror Háza Múzeum főigazgatója

 

A Múzeumról

Negyvenhat évnek kellett eltelnie, hogy az Andrássy út 60., ez a neoreneszánsz épület valóban újjászülethessen. A kommunista államot ezernyi ártatlan ember szenvedése és erőszakos halála árán védelmező hatóság csupán 1956-ban hagyta el a Budapest szívében, annak is legszebb sugárútján pompázó palotát. Ez az épület sokszorosan összetett szimbólum: itt fészkelték be magukat a nyilasok, akik 1944 telén e ház pincéjében több száz zsidó honfitársunkat kínoztak meg, és itt rendezkedtek be 1945-ben a szovjet tankok védelmében érkező magyar kommunisták.

Sztálin leghűségesebb követői cinikus tudatossággal választották a nyilasok elhagyott székházát, hogy immáron nem faji, hanem osztályalapon határozzák meg azt, ki tekinthető bűnösnek, kinek kell szenvednie és pusztulnia. A szenvedés karmestereinek különböző elnevezéssel, de ugyanazzal a céllal működő hatósága csupán a magyarok 1956-os szabadságharca és forradalma után kényszerült elhagyni az épületet. Addigra annak minden köve annyi emberi szenvedést szívott fel magába, hogy lehetetlenné vált az Andrássy út 60. más funkcióval való megtöltése. Az épületben létesült múzeum és kiállítás így válhatott a rendszerváltozás utáni magyar demokrácia legerősebb szimbólumává.

Amikor 2002 februárjában az emlékhellyé, valódi emlékművé átalakult Terror Háza Múzeum megnyitotta kapuit, magyarok százezrei gyűltek össze előtte. Mert bár megtörtént, aminek nem lett volna szabad megtörténnie, 2002-ben létrejött a közös emlékezés helye, az a kiállítás és közösségi tér, amely friss levegőként érte a magyar történelmi emlékezet sebeit. A hallgatás évtizedei után létrejött az a hely, amely eleven mementóként végre nevén nevezi közös történetünk szereplőit, az áldozatokat és a tetteseket. Kimondani a kimondhatatlannak tűnőt, nevet adni a megnevezhetetlennek tűnőnek, e nélkül nem létezhet újjászületés.

A két terrorrendszert túlélt Magyarországon mára érkezett el az idő, hogy méltó emléket állítsunk az áldozatoknak, és azt is bemutassuk, hogy mit jelentett honfitársainknak azokban az időkben élni.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 2000 decemberében vásárolta meg az épületet, azzal a céllal, hogy a magyar történelem e két véres korszakának bemutatására múzeumot hozzon létre. A 2002 februárjára elkészült Terror Háza Múzeum főigazgatója Dr. Schmidt Mária.

Az egyéves munka során az Andrássy út 60. szám alatti épület kívül-belül teljesen megújult. A belsőépítészeti tervek, a múzeum kiállításának arculata és a külső homlokzat F. Kovács Attila építész munkája. A Terror Háza Múzeum rekonstrukciós terveit Sándor János és Újszászy Kálmán építészek készítették, a kivitelező az Architekton Rt. volt. A kiállítás zenéjét Kovács Ákos szerezte. Történelmi tárlathoz illő, letisztult, időtlen hangszerelésű, több tételes vonószenekari mű hangzik fel a múzeumban, különleges térhatású keverésekkel és hanghatásokkal.

Az átalakítás során az épület emlékművé vált, a fekete paszpartu (díszpárkány, pengefalak) keretbe foglalja, kontrasztjával kiemeli a múzeumot az Andrássy úti épületek sorából, és történelmi súlyának megfelelően a figyelmet magára a házra irányítja.

A 2002. február 24-én 17 órakor megnyílt, a maga nemében egyedülálló Terror Háza Múzeum az épületben fogva tartott, megkínzott és meggyilkolt honfitársainknak kíván emléket állítani, a borzalmak kézzelfogható bemutatása mellett azonban azt is példázza, hogy a szabadságért hozott áldozat nem volt hiábavaló. A XX. század két legkegyetlenebb rendszere elleni harcból végül a szabadság és függetlenség erői kerültek ki győztesen.

© Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – Minden jog fenntartva!