1956 – A szabadságért és a függetlenségért

1956 – A szabadságért és a függetlenségért című kiállítás a forradalom és szabadságharc történetét, valamint a pesti srácok és lányok hősiességét eleveníti föl kortársak visszaemlékezéseit felhasználva.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mindössze két hétig tartott, mégis megrengette a világot. Megroppantotta a II. világháború után a nagyhatalmak által létrehozott berendezkedést és leleplezte a szovjet típusú terrorrendszerek kegyetlen valóságát. A világ egyszer s mindenkorra kijózanodott a kommunista illúziókból. 1956 októberében a magyar nemzet bebizonyította, hogy képes sorsát a saját kezébe venni.

A forradalomban a hosszú évekig lefojtott elkeseredés és harag tört a felszínre. A spontán felkelésből forradalom lett, és miután a szabadság előfeltétele a nemzeti függetlenség visszaszerzése volt, szabadságharccá vált. Hatvan évvel ezelőtt az egész világ Budapestre figyelt. Ez a szűk két hétbe szorított élet-halál harc mindenki számára nyilvánvalóvá tette, hogy a magyarok szabadságharca az akkori nagyhatalmi erőviszonyok között nem kaphatott esélyt. A pesti srácok halált megvető bátorsága azonban így is gyógyíthatatlan sebet ejtett a kommunizmuson és megrendítette a szovjet birodalmat.

© Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – Minden jog fenntartva!