Bódi Mária Magdolna – A szovjet megszállás vértanúja

1945. március 23-án egy huszonéves fiatal munkáslány, Bódi Mária Magdolna szovjet katonák brutális támadásának áldozatává vált. Magdolna addigi rövid életét Istennek és a rászorulók segítésének szentelte. Ferenc pápa 2024. május 23-án hagyta jóvá a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásáról szóló dekrétumot.

1944-ben a német, nem sokkal később pedig a szovjet csapatok megjelenésével hazánk háborús hadszíntérré változott. A Vörös Hadsereg 1945 áprilisára kiszorította Magyarország területéről a németeket, a korabeli hivatalos meghatározás szerint „felszabadította” az országot. A valóságban a szovjet megszállók gyilkoltak, raboltak, fosztogattak, megkezdték a lakosság összegyűjtését, hogy aztán a szovjet kényszermunkatáborokba deportálják őket. 50 000 és 200 000 közé teszik azon nők számát, akik a szovjet katonák által elkövetett nemi erőszak áldozatává lettek.

Bódi Mária Magdolna 1921 augusztusában Szigligeten született. Szülei uradalmi cselédek voltak, s mivel nem kötöttek házasságot, így lányuk törvénytelen gyermeknek számított. Bár szüleitől nem kapott vallásos nevelést, az iskolai hittanórák mindinkább közelebb vezették a fiatal lányt a valláshoz. Szegényes körülmények között éltek, ám mások iránti segítési vágya már ekkor megmutatkozott. Egy vele egykorú gyermeknek meghaltak a szülei, ő pedig a faluban gyűjtést szervezett, hogy ruhát vehessenek az árván maradt gyermeknek, mondván, ha segíteni tud, akkor nem szégyen koldulni sem.[1] Fiatalon elhatározta, hogy életét a hitnek, Istennek szenteli, ezért novíciának jelentkezett különböző szerzetesrendekhez, ám törvénytelen származására hivatkozva elutasították.[2]

Fiatal felnőttként a fűzfőgyártelepi Nitrokémia gyárban helyezkedett el munkásként, ahol tanulékonysága, szorgalma miatt hamarosan elő akarták léptetni. Ő azonban elutasította a csoport vezetését és az ezzel járó fizetésemelést arra hivatkozva, hogy egy családos munkásnőnek nagyobb szüksége van a magasabb fizetésre.[3] Hazáját és embertársait a háború alatt egészségügyesként is segíteni akarta, ezért betegápoló tanfolyamra jelentkezett.

Bár novícia nem lehetett, hitét továbbra sem hagyta el, sőt igyekezett segíteni a helyi egyház munkáját különféle adománygyűjtések megszervezésében, lebonyolításában, hívek toborzásában, a hátrányos helyzetű gyermekek segítésében. Szoros kapcsolatban állt olyan katolikus, laikusok által működtetett szervezetekkel, mint a Szívgárda és a Katolikus Dolgozó Lányok Szövetsége vagy a Mária Kongregáció.[4] Feladatának tekintette, hogy a munkásokat is Isten felé vezesse. Bár több kérője is volt, mindegyiket elutasította, s 1941-ben szüzességi fogadalmat tett.[5]

Magdolna 1944-ben a harcok alatt szüleivel együtt egy a Balatontól nem messze lévő községben, Litéren tartózkodott. Ahogy a front egyre közeledett, sűrűbbek lettek a légiriadók, hallani lehetett az ágyúdörgéseket, valamint a nőket ért támadásokról szóló hírek is megjelentek a községben. Ekkor határozta el, hogy ha erre lesz szükség, akár élete árán is megtartja tisztasági fogadalmát.

1945. március 23-án Litérre érkeztek a szovjet csapatok. Az egyik katona az óvóhely belseje felé irányította Magdolnát, ő azonban védekezni próbált a zsebében lévő ollóval, amit azért hordott magánál, hogy óvni tudja magát, ha szükséges. Megsebezte támadóját, majd menekülni próbált, ám mikor a katona utolérte az óvóhely előtt, lőni kezdett rá.[6] A beszámolók szerint összesen hat lövés fúrodott a hátába, az első lövésnél megállt, a második lövésnél két karját az ég felé tárta, majd összezárta ezekkel a szavakkal: „Uram, Királyom! Végy magadhoz!’’.[7]

A fiatal lány halála megrendítő volt. Mindszenty József, későbbi esztergomi érsek – ekkor veszprémi püspök – elrendelte, hogy készítsenek jegyzőkönyvet az esetről és kezdeményezte Magdolna boldoggá avatását. Mindszenty tette bátor vállalkozás volt 1945-ben, hiszen mind a későbbiekben, mind pedig ekkor tabunak számítottak a szovjetek által elkövetett erőszakos cselekedetek, gyilkosságok. A jegyzőkönyv elkészült, ám végül tisztázatlan körülmények között eltűntek, így soha nem jutottak el Rómába.[8]

A rendszerváltoztatás után újból megindították az eljárást ügyében, amely napjainkban ért célba, Ferenc pápa 2024. május 23-án jóváhagyta Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását.

Lakatos Dorina

Borítókép: Wikimedia Commons

 

[1] Magyar nők: Bódi Magdolna. (https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2023/12/16/magyar-nok-bodi-magdolna/) 2024. május 29.

[2] Bódi Mária Magdolna. In: Litéri Életrajzi Lexikon (https://literadattar.blogspot.com/2015/04/literi-eletrajzi-lexikon-bodi-maria.html) (2024. 05. 29.)

[3] Magyar nők: Bódi Magdolna. (https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2023/12/16/magyar-nok-bodi-magdolna/) 2024. május 29.

[4] Tóth Tamás: Hungaria Rómából. Tanulmányok az új- és jelenkori magyar egyháztörténelemből. Szent István Társulat, Budapest, 2021. 279. o.

[5] Bódi Mária Magdolna életútja. (https://bfuzfoplebania.hu/bm/eletut/) 2024. május 29.

[6] Magyar nők: Bódi Magdolna. (https://mediaklikk.hu/m5/cikk/2023/12/16/magyar-nok-bodi-magdolna/) 2024. május 29.

[7] Tóth, i.m. 280. o.

[8] Kovács Emőke: Női sorstörténetek a Balaton vidékéről, In: Hazai Tájakon, 2020/2. 24. o. (https://epa.oszk.hu/03100/03112/00041/pdf/EPA03112_somogy_2020_2_014-027.pdf) 2024. május 29.

© Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – Minden jog fenntartva!