A LEGMODERNEBB MAGYAR NŐ - SLACHTA MARGIT

2022–2023

Slachta Margit (1884–1974) szerzetesnővér, az első magyar női parlamenti képviselő előtt tiszteleg a Terror Háza Múzeum és a XX. Század Intézet február 9-én megnyílt időszaki kiállítása. Múzeumunk ezzel – egyedülálló módon – Magyarországon először rendez kiállítást Slachta Margit mindenki számára példamutató, kivételes erkölcsi tartásról tanúbizonyságot tevő életútjáról.

 „Ha nincsenek, akik kockáztatnak, minden ügy el fog veszni.

(Slachta Margit)

 

A Kassán született Slachta Margit életének vezérfonala a krisztusi szeretet parancsának való engedelmeskedés volt, működése a kereszténység jegyében telt. Hite és Isten iránti elkötelezettsége határozta meg politikai alapállását, ebből vezethető le teljes közéleti tevékenysége, de ez magyarázza embertársaiért és a nemzetéért érzett felelősségtudatát is. Ebből fakadt kérlelhetetlen, következetes, a kompromisszumokat kategorikusan elutasító hozzáállása is.

A kiállítás középpontjában a konzervatív világnézetű Slachta Margit modernitása áll. Ízig-vérig modern, világlátott nő volt, aki éles szemmel felismerte korának legfeszítőbb kérdéseit, rámutatott társadalmának megoldatlan problémáira. Hazai és nemzetközi téren is megelőzte kortársait, igazi úttörő volt – nem pusztán, mint első női parlamenti képviselő, hanem többek között a nő- és családvédelem, vagy a szociális téren kifejtett tevékenysége révén is. Slachta Margitban a 20. század egyik legmodernebb és legbátrabb alakját tiszteljük, aki arra tanított minket, hogy mi is legyünk bátrak és álljunk ki az igazunkért. Ideológiai következetessége, emberi tartása és karakánsága a 21. században is üzenetértékű.

Magyarország első női parlamenti képviselője életét Krisztusnak és a rászorultak gyámolításának szentelte. Keresztény hite olyan iránytűt jelentett a számára, amely sosem hagyta cserben. A krisztusi igazság mellett állt ki akkor is, amikor a nácik dühödt zsidóüldözése ellen tiltakozott, és élete kockáztatásával mentette embertársait. De szót emelt a kommunisták egyházüldöző politikája ellen is. Nem tűrte a kiépülő bolsevik diktatúra hazugságait, a szeretetlenséget, a mesterségesen szított gyűlöletet.

Slachta Margit a krisztusi szeretet parancsának engedelmeskedve 1923-ban alapította meg a máig létező Szociális Testvérek Társaságát, amelyet évtizedeken keresztül ő maga irányított. Tevékenységének középpontjában a szociális ügyek, ezen belül a nők és gyermekek jogainak képviselete állt. Korán politikai pályára lépett és 1920-ban ő lett a magyar országgyűlés első női képviselője. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja nevében képviselte a főváros I. kerületét. Parlamenti felszólalásában a női választójog mellett érvelt.

A második világháború vészkorszakában nővértársaival több mint ezer ember életét mentette meg. A harcok elülte után újból parlamenti képviselői munkát vállalt. A legnagyobb határozottsággal szállt szembe az istentelen kommunista diktatúrával. Utolsó parlamenti beszédében az egyházi iskolák államosítása ellen lépett fel. Keresztény értékrendjét és az azt képviselő kérlelhetetlenségét a kommunista diktatúra nem tűrte. Életét megkímélték, de 1949-ben emigrációba kényszerítették.

A Világ Igaza elismerésben még életében részesülő Slachta Margit 1974-ben hunyt el Buffalóban, az Amerikai Egyesült Államokban. A kommunizmus bukása után még 31 év telt el, amíg végül „hazatérhetett”. Hamvait 2021. december 7-én helyezték végső nyugalomra Budapesten, a Fiumei úti sírkertben.

 

A KIÁLLÍTÁST KÉSZÍTETTÉK

Történészi koncepció:

Schmidt Mária

Építészet, design:

F. Kovács Attila

Berendezés:

Makai László

Kurátor:

Baczoni Dorottya

Békés Márton

Tallai Gábor

Grafikai tervezés:

Takács Tamás

Slachta Margit mellszobrát készítette:

Juha Richárd

 

A kiállítást Mona Ilona Anícia testvér (1921–2019) emlékének szenteljük.

Az időszaki kiállítás jegyára: 2000 Ft.
Teljes árú jegy + időszaki kiállítás jegy: 4000 Ft

 

A kiállítás 2023. június 30-án véget ért.

© Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány – Minden jog fenntartva!