Orwell – Nemzetközi konferencia

2003. október 13.

Alig húsz esztendő telt el George Orwell hírhedt éve óta, s ma már látjuk, Orwellnek igaza volt: létezett az államszocializmus, kétpólusú volt a világ, dúlt a hidegháború a fegyverek árnyékában.

Áttekintve a későtotalitárius diktatúra éveit, a Terror Háza Múzeum neves külföldi és magyar történészek, irodalomtörténészek részvételével konferenciát rendezett 1984 címmel. Az eszmecsere elsősorban a térségben lezajlott események elemzését tűzte ki céljául, közép-európai és nyugati szemszögből egyaránt.

Az előadók, Mircea Dinescu (Románia), Duray Miklós, Andrzej Grajewski (Lengyelország), Hans-Peter Schwarz (Németország), Gerő András, Körmendy Zsuzsanna, Kun Miklós, Miszlivetz Ferenc, Pozsgay Imre, Schmidt Mária, Schmitt Pál, Schöpflin György, Szakács Sándor, Szegő György és Szőcs Géza beszéltek Orwell munkásságának, filozófiájának egyediségéről.