Fehér sertés

2022. június 29.

1948-ban szovjet mintára Magyarországon is megkezdődött a mezőgazdaság kollektivizálása. A gazdálkodó parasztokat közös gazdaságokba kényszerítették, megfosztva őket földjüktől, termelési eszközeiktől és állataiktól. A kollektivizálásnak ellenálló parasztokat kuláknak minősítették és minden lehetséges adminisztratív és erőszakos eszközzel üldözték őket.

A magántulajdonban maradt kevés számú állattal és gabonával kapcsolatban beszolgáltatási kötelezettséget vezettek be, amelyet sok esetben erőszakosan (padláslesöprés) hajtottak végre. A hús magáncélú fogyasztásra való feldolgozása, így a disznóvágás is, engedélyköteles tevékenységnek minősült. Aki vétett ellene, „feketevágást” követett el.

A beszolgáltatás és a mezőgazdaság kollektivizálásának történetét egy labirintuson keresztül ismerhetjük meg. Az útvesztő egyes állomásainál elhelyezett tárgyakon, dokumentumokon és interjúkon keresztül kaphatunk betekintést az ’50-es évek vidéki valóságába. A labirintus elején egy fehér sertés látható, fölötte a belügyminiszter, a későbbi diktátor Kádár János szavaival: „A gazdasági élet egyik legnagyobb problémája a disznókérdés. Ezzel kapcsolatban az a helyzet, hogy a disznók jelenleg a kulákság kezében vannak. A gabonafronton sikerült megverni a kulákokat és ezért azok most a zsírellátás alapját képező disznók kisajátításával akarnak ütni a demokrácián.” Ennek eredményeképpen az ’50-es évek elején a disznóvágás vidéken nem a pálinkával, hanem a vágási engedély kiváltásával kezdődött. A vágás és a húsfeldolgozás folyamatát pedig rendőrök ellenőrizték. A feldolgozott hústermékek jelentős részét a tulajdonos a vágást követően köteles volt beszolgáltatni a hatóságoknak. Amennyiben ezt, vagy az engedély kérését elmulasztotta, háromtól hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel volt büntethető. Közben egy 1951-ben kiadott rendelet a feketevágások felderítőinek jutalmazásáról intézkedett.

A Beszolgáltatás labirintusában látható fehér sertés a feketevágást szimbolizálja. A kommunista diktatúra beszolgáltatási kötelezettséggel próbálta orvosolni az élelmiszerhiányt, egyben így akarta ellehetetleníteni a vidéki életet Magyarországon.