Az ötvenes évek

1945 tavaszára a Vörös Hadsereg kiűzte Magyarország területéről a náci megszállókat. A háború véget ért, de a veszteségek iszonyatosak voltak. A lakosság 10%-a elpusztult, az ország romokban hevert. Újra kellett indítani az életet, újjá kellett szervezni az országot.

Magyarország politikai életében két egymással ellentétes felfogást képviselő erő küzdött az ország jövőjének meghatározásáért. Az egyik a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) vezetésével a magyar nemzeti függetlenséget, a demokratikus hagyományokat és a polgári demokráciát képviselte. A másik, a Magyar Kommunista Párt által vezetett baloldal, a Szovjetuniónak alárendelt, szovjet mintát követő jövőt kínált. A békekötésig a szovjet vezetés alatt álló Szövetséges Ellenőrző Bizottság akarata érvényesült Magyarországon, akik őket támogatták. Az első szabad választáson, 1945-ben, a választók 83 százaléka a kommunisták ellen szavazott.

Ennek ellenére, a szovjetek kikényszerítették, hogy a megalakuló kormányban a kommunisták is helyet kapjanak, sőt azt is, hogy a Belügyminisztérium és így az egyetlen fegyveres erő, a rendőrség és benne a terror eszköze: a politikai rendőrség, az ő fennhatóságuk alá kerüljön. Kezdetét vette az új félelem időszaka.

1947. február 25-én, fényes nappal, a szovjetek elhurcolták Kovács Bélát, a legnagyobb kormánypárt, az FKgP főtitkárát, parlamenti képviselőt. Nyáron puccsal eltávolították a miniszterelnököt és feloszlatták a parlamentet. Ezzel áttértek a nyílt totális diktatúrára. Az új választáson a kommunisták, a csalás minden válfaját bevetve, 22%-ot szereztek. Ez volt a hírhedt „kékcédulás” választás, ahol csak ezzel a trükkel kétszázezer hamis szavazathoz jutottak. De ez sem volt elég ahhoz, hogy többségbe kerüljön a baloldal. A
totálissá váló kommunista diktatúra ezért megszüntette a többpártrendszert és több mint negyven évig nem rendezett szabad választásokat; négyévente csak a pártállam jelöltjeire lehetett szavazni Az újabb szabad választásra csak 1990-ben kerülhetett sor.

A Magyar Kommunista Párt bekebelezte a nagy múltú Szociáldemokrata Pártot. Az új egységes munkáspárt, az állampárt neve Magyar Dolgozók Pártja lett.

Megszüntették a magántulajdont. Államosították az ipart, az oktatást, a pénzügyeket, a kereskedelmet és a kultúrát. Kialakult az állampárti totális diktatúra. A kommunisták nem tiszteltek senkit, nem voltak tekintettel senkire, senki nem volt tőlük biztonságban. Koholt vádak alapján, koncepciós kirakatperben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Mindszenty József bíborost, esztergomi érseket, a magyar katolikus egyház fejét.

Második emelet